Parkering

På alla sträckor och arenor så anordnar de arrangerande klubbarna parkeringplatser för att underlätta rallyfansens besök. Parkeringsavgiften är deras ersättning för allt arbete.

Avgifterna nedan gäller för alla parkeringplatser under Rally Sweden!

Bil och minibuss (1–9 personer) 50 kr

Större minibuss (10–16 personer) 200 kr

Husbil 200 kr

Stor buss 500 kr

Partners