Closer to Environment An nature friendly rally

FIA
FIA World Rally

Miljö

Som ett av Sveriges största publika idrottsevenemang är det en självklarhet för Rally Sweden att värna om miljön. Ambitionen är att göra det svenska VM-rallyt till det miljövänligaste i världen. Viktig samarbetspartner i det arbetet är SUEZ Sverige, ett av landets ledande företag inom återvinning och avfallshantering.

2014 fick Rally Sweden utmärkelsen Excellence för sitt miljöarbete vilket är den högsta nivå man kan nå enligt FIA miljöcertifieringssystem, vilket gläder oss mycket och stärker oss i att jobba vidare tillsammans mot en ännu bättre miljö!

För Rally Sweden, SUEZ Sverige och Retura, som hjälper oss med miljöhanteringen på norska sidan enligt samma rutiner som vi gör i Värmland och Dalarna, är det en självklarhet att evenemanget ska var en ledande förebild inom miljöområdet, både nationellt och internationellt.

– Trots att Rally Sweden äger rum om vintern, vill vi profilera oss som en arrangör som sätter miljön i fokus i alla verksamheter året runt. Vi vill att hela organisationen är engagerad i miljöarbetet och väger in miljöhänsyn i de beslut som tas, säger Rally Swedens miljö­chef Per Ljungberg, som till vardags jobbar inom SUEZ Sverige.

SUEZ engagemang under Rally Sweden är omfattande och har pågått i många år. Före­taget ställer bland annat upp med personal, maskiner och diverse utrustning i form av containers, saneringskärl, papperskorgar och inte minst sopsäckar. SUEZ sköter dessutom hämtning av sopsäckar på flera sträckor samt på den centrala serviceplatsen i Karlstad. Speciella EcoSimplexskåp för återvinning och farligt avfall ansvarar företaget också för.

Och arbetet fortsätter långt efter målgång. Företaget hjälper även till med att stötta upp städningen av sträckorna långt efter festen – när det som gömts i snö kommit fram i tö.

Tillsammans jobbar Rally Sweden och SUEZ för att genom medvetna val successivt minska evenemangets totala miljöpåverkan.

I en handlingsplan förbinder man sig att:

 • Utbilda och informera så många som möjligt inom organisationen om miljöarbetet.
 • Eftersträva samarbete och utbyte med miljöaktörer.
 • Ta hänsyn till miljöarbete och miljöpåverkan när vi väljer samarbetspartners samt leverantörer och eftersträva att välja produkter och tjänster med dokumenterat bra miljöprestanda.
 • Sträva efter att begränsa våra transporters miljöpåverkan i så stor utsträckning som möjligt.
 • Spara energi och använda förnyelsebara energikällor när så är möjligt, samt minimera avfallet.
 • Följa tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter, liksom övriga miljökrav.
 • Utvärdera och förbättra vårt miljöarbete genom ett strukturerat och planerat arbete.

Miljöpolicy Rally Sweden

Som ett av Sveriges största publika evenemang ska Rally Sweden vara en ledande och god förebild inom miljöområdet både nationellt och internationellt. Vi ska profilera Rally Sweden som en arrangör som sätter miljön i fokus i alla verksamheter året runt trots att rallyt äger rum på vintern. Vi vill att hela organisationen är engagerad i miljöarbetet och att varje medarbetare och funktionär väger in miljöhänsyn i de beslut som tas.

Successivt ska Rally Sweden arbeta för att miljöpåverkan minskas genom medvetna val och vi ska:

 • utbilda och informera så många som möjligt inom organisationen men även externa samarbetspartners och allmänhet om vårat miljöarbete
 • förpliktiga oss att kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete
 • definiera konkreta mål för vårat miljöarbete
 • följa tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter samt FIA Institutes ramverk för miljöarbete liksom övriga miljökrav
  stärka vårt fokus mot konkreta områden som vi regelbundet skall ha på agendan, genom ett strukturerat och planerat arbete.

Dessa är:

sträva efter att begränsa våra transporters miljöpåverkan i så stor utsträckning som möjligt spara energi och använda förnyelsebara energikällor, när så är möjligt, samt minimera avfallet, återanvända, återvinna samt energiåtervinna eftersträva samarbete och utbyte med miljöorganisationer/aktörer för att säkerställa en hög kvalité på miljöarbetet
ta hänsyn till vårt miljöarbete och miljöpåverkan när vi väljer samarbetspartners samt leverantörer. Vi ska efterstäva att välja produkter och tjänster med dokumenterat bra miljöprestanda

Miljötips till dig som besökare

 • Samåk!
 • Utnyttja kollektiva färdmedel till och från Rally Sweden – Ta Rallybussen.
 • Kasta inte skräp utanför avsedda säckar och soptunnor.
 • Lämna engångsgrillar, burkar och flaskor i därför avsedda återvinningstunnor.

Partners