Parkering

På alla sträckor och arenor så anordnar de arrangerande klubbarna parkeringplatser för att underlätta rallyfansens besök. Parkeringsavgiften är deras ersättning för allt arbete.

Avgifterna nedan gäller för alla parkeringplatser under Rally Sweden!

Bil och minibuss (1–9 personer) 50 SEK/NOK

Större minibuss (10–16 personer) 200 SEK/NOK

Husbil 200 SEK/NOK

Stor buss 500 SEK/NOK

Partners