Closer to Environment An nature friendly rally

FIA
FIA World Rally

Miljö

Som ett av Sveriges största publika idrottsevenemang är det en självklarhet för Rally Sweden att värna om miljön. Ambitionen
är att göra det svenska VM-rallyt till ett av de mest miljövänliga i världen. Och de som hjälper oss med det är SUEZ Recycling, ett av landets ledande företag inom återvinning och avfallshantering.

2014 fick Rally Sweden utmärkelsen Excellence för vårt miljöarbete vilket är den högsta nivå som går att nå enligt FIA miljöcertifieringssystem, vilket gläder och stärker oss att jobba vidare tillsammans för en ännu bättre miljö!

För Rally Sweden, SUEZ Recycling och Retura, som hjälper oss med miljöhanteringen på norska sidan är det en självklarhet att evenemanget ska vara en förebild inom miljöområdet, både nationellt och internationellt.

– Nu äger ju Rally Sweden rum på vintern, men vi vill ändå pro lera oss som en arrangör som sätter miljön i fokus i allt vi gör hela året. Vårt miljöarbete ska genomsyra hela organisationen och vi väger in miljöhänsyn i alla beslut vi tar, säger Rally Swedens miljöchef, som till vardags jobbar inom SUEZ Recycling.

SUEZ engagemang under Rally Sweden är omfattande och har pågått i många år. Företaget ställer bland annat upp med personal, maskiner och utrustning i form av containers, saneringskärl, papperskorgar och inte minst sopsäckar. De sköter dessutom hämtning av sopsäckar på era sträckor och ansvarar för de speciella EcoSimplexskåp som används för återvinning och farligt avfall.
Och arbetet fortsätter långt efter att de sista bilarna har gått i mål på söndagen. SUEZ Recycling hjälper till med att stötta upp städningen av sträckorna långt in mot sommaren – när det som gömts i snö kommit fram i tö.

Rally Sweden och SUEZ Recycling arbetar tillsammans för att genom medvetna val fortsätta minska evenemangets totala miljö- påverkan.

I en handlingsplan har vi förbundit oss att:

 • Utbilda och informera så många som möjligt inom organisationen om miljöarbetet.
 • Eftersträva samarbete och utbyte med miljöaktörer.
 • Ta hänsyn till miljöarbete och miljöpåverkan när vi väljer samarbetspartners samt leverantörer och eftersträva att välja produkter och tjänster med dokumenterat bra miljöprestanda.
 • Sträva efter att begränsa våra transporters miljöpåverkan i så stor utsträckning som möjligt.
 • Spara energi och använda förnyelsebara energikällor när så är möjligt, samt minimera avfallet.
 • Följa tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter, liksom övriga miljökrav.
 • Utvärdera och förbättra vårt miljöarbete genom ett strukturerat och planerat arbete.

Miljötips till dig som besökare

 • Samåk!
 • Utnyttja kollektiva färdmedel till och från Rally Sweden – Ta Rallybussen.
 • Kasta inte skräp utanför avsedda säckar och soptunnor.
 • Lämna engångsgrillar, burkar och flaskor i därför avsedda återvinningstunnor.

Partners