Shakedown Klabböle Torsdag 09:01

Årets shakedown är en sträcka som börjar snabbt över gärden och fält innan den går in i skogen, efter ca 3 km blir sträckan lite smalare men ändå ganska snabb. Efter 4,5 km går sträckan genom gles yngre tallskog innan den vid 6 km övergår till fler små krön och svängar i utförslöpan som leder till målet.

Ladda ner karta

Stage info

  • Start ss:
    Torsdag 09:01
  • Total length:
    7,59 km

Publikområde 1

Här kan åskådarna följa rallybilarna från startlinjen till 1,6 km av sträckan, sträckan går över fält och genom några skogsdungar, Här har publiken en lång vy där rallybilarna verkligen får chansen att börja Shakedown i högsta hastighet. 

  • Field parking
  • Toilets, food sales

Publikområde 2

När rallybilarna närmar sig målet så har sträckan ändrat karaktär jämfört med startområdet. Här är det en mycket smalare och mera teknisk väg med skogen nära inpå sträckan. Avslutning innehåller flera små krön och svängar i nedförsbacken som leder till målet. Bra publikplatser på en höjd som följer sträckan dom sista 400 m.

  • Field parking
  • Toilets, food sales

Skoter Publikplats A 

Precis innan rallybilarna åker in i skogspartiet efter 1,6 km så finns första Skoter Publikplatsen på sträckan. Detta är en plats med lång vy och hög hastighet.

Skoter Publikplats B

Efter 5,57, passerar sträckan en tallskog med fina åskådarplatser för skoter publiken mellan tall stammarna.

Partners