SS 16/17 Västervik Söndag 07:05 & 10:05

Sträckan har flera vägkaraktärer och startar med bred skogsväg och gör sedan en tvär vinkel vänster in på en smalare väg. När sträckan närmar sig området runt Västervik så kommer de tävlande att kryssa genom bebyggelsen och vika in på ett spektakulärt område med en riktigt smal väg som bryter sig igenom skogen.

Ladda ner karta

Stage info

 • Start ss16:
  Söndag 07:05
 • Start ss17:
  10:05
 • Total length:
  26,48 km

Publikplats 1 – Rönnäs

Vägskäl vänster från en bredare väg där sträckan byter karaktär och blir smalare och kurvigare. Publikplats på ett hygge strax innan där bilarna kommer att ligga bra nära maxhastighet innan inbromsningen för vinkeln vänster.

 • Vägparkering
 • 100 – 800 m

Publikplats 2 – Västervik

De tävlande kommer från ett ganska snabbt parti till ett fyrvägskors som inte är som andra. Ett vägbyte med vägförflyttning till höger innan vägen byter skepnad och smalnar av med träd precis in på vägkanten.

 • Fältparkering
 • 200 m

Publikplats 3 – Högfors

Ett skogstrångt område med vinkel vänster inne på ett smalt, knixigt parti med ojämn vägbana. Bra vy i gles tallhed.

 • Fältparkering
 • 400 m

Publikplats 4 – Bäcklund

Fyrvägskorsen på Västervik-sträckan är inte som alla andra, för här kommer ytterligare ett fyrvägskors med vägförflyttning. Rallyvägen går mellan hus och uthus till en fyrvägskorsning som inte bara är att köra rakt fram i utan det är en viss vägförflyttning, så för bilarna blir det vinkel vänster och vinkel höger. På andra genomkörningen, eller kanske redan efter reccen så kan vägen ha rätats ut så att det bara är en S-böj kvar av vinklarna.

 • Vägparkering
 • 100 – 1000 m
 • Handikapparkering

Publikplats 5 – Sörfors

Rallybilarna kommer mot vägkorsningen i en snabb s-kombination. Bra vy i gles skog. Efter vinkeln vänster får bilarna sträcka ut mot nästa vinkel höger på ett snabbt parti.

 • Vägparkering
 • 100 – 500 m

Skoterpublikplats A

Samma information som: Publikplats 3 – Högfors

Skoterpublikplats B – Mårtslund

En fantastisk fin åskådarplats, unik för skoterpubliken, på en höjd en bit från rallyvägen som slingrar sej på en smal och tekniskt krävande väg. Lång vy.

 • 100 m

Skoterpublikplats C – Vänfors

Snabbt parti över ett hygge med ett krön, hit är det bara skoterpubliken som tar sig.

 • 100 m

Partners