SS 2/5 Brattby Fredag 08:30 & 14:53

Sträckan startar på en ganska snabb skogsväg, som övergår till ett mer tekniskt parti med flera krön och s-böj-kombinationer. Sedan fortsätter sträckan fram till en kraftledningsgata där skoterpubliken kan följa bilarna en längre sträcka, med svaga böjar och små “sprätt”.

Sedan går åter sträckan åter in i ett skogsparti, med mer teknisk körning. Innan SA 2 kommer en brant nedförsbacke, där förarna behöver träffa bromspunkten rätt för att sedan vrida in bilen i en vinkel höger och vidare i kanten av ett gärde med flera bra publikplatser, sista delen av sträckan går på snabbare skogsväg med många fina kurvkombinationer in mot mål.

Ladda ner karta

Stage info

 • Start ss2:
  Fredag 08:30
 • Start ss5:
  14:53
 • Rally Sweden Historic:
  Efter WRC SS 2
 • Total length:
  10,76 km

Publikplats 1 – Brattby

Rallyvägen går genom gles skog på snabb och rytmisk väg, med fina kurvkombinationer. Strax efter starten av sträckan.

 • Gärdesparkering
 • Matförsäljning, Toalett

Publikplats 2 – Kassjö

Sträckan kommer snabbt nedför mot vinkel höger precis vid skogskanten, här gäller det att träffa ingången till kurvan rätt så man inte tappar ut bilen i snödrivan rakt fram vid gärdet, där publiken kan se bilarna i en lång vy.

 • Gärdesparkering
 • Matförsäljning, Toalett

Publikplats 3 – Norrfors

Sträckan går på medelsnabb skogsbilväg mot målet med fina publikplatser på en höjd som följer utmed sträckan, ett längre avsnitt.

Publikplats 4 – Norrfors

En publikplats där du från parkeringen går en stig på 300 m och kommer fram strax innan där målet fanns förra året. Där finns flera snabba kurvor och längre vy i öppen terräng.

Kom gärna i god tid! Infarten till parkeringen är samma som rallybilarna använder när dom lämnar sträckan/åker mot nästa sträcka.

 • Fältparkering
 • 300 – 400 m

Skoterpublikplats A

Här går sträckan i kanten av en kraftledningsgata med flera böjar och små krön, här kan skoterpubliken följa rallybilarna flera hundra meter, innan rallybilarna svänger höger under kraftledningen och fortsätter in i skogen.

Skoterpublikplats B

Samma information som för: Publikplats 2 – Kassjö

Partners