SS 3/6 Sävar Fredag 11:31 & 17:34

Sträckan startar på den “gamla kustlandsvägen” med smal och teknisk rallyväg med fina S-kombinationer. Efter vinkeln höger kommer sträckan ut på en snabbare skogsväg innan sträckan åter ansluter på “gamla kustlandsvägen” fram till målet av sträckan.

Ladda ner karta

Tyvärr måste vi av säkerhetsskäl ta bort skoterpublikplatserna B och C från Degersjön, pga vattenansamling på isen. Vi kommer därför att öppna upp en skoterpublikplats D som kommer att finnas i närheten av publikplats 2.

Stage info

 • Start ss3:
  Fredag 11:31
 • Start ss6:
  17:34
 • Rally Sweden Historic:
  Efter WRC SS 3
 • Total length:
  17,28 km

Publikplats 1

Fin rallyväg med många S-kombinationer och bra publikplatser på hyggen.

Publikplats 2

Även här får publiken parkera på vägen fram tills 1,5 h innan första tävlingsbil och stanna tills sträckan öppnar igen på fredagskvällen. Sträckan kommer på fin rallyväg med flera S-kombinationer innan vinkeln till höger och sedan en snabbare skogsväg.

 • Vägparkering
 • Toalett

Publikplats 3

Rallyvägen kommer på snabb skogsväg in mot publikplatsen med vinkel vänster och fortsätter ned förbi sjön med bra publikplatser och lång vy.

 • Vägparkering
 • Matförsäljning, Toalett

Publikplats 4

Rallyvägen kommer på snabb skogsbilsväg in mot publikplatsen med vinkel höger innan sträckan åter svänger in på "gamla kustlandsvägen" med fina S-kombinationer mot målet.

 • Vägparkering
 • Matförsäljning, Toalett

Publikplats 5

Snabb och rytmisk rallyväg in mot målet med bra publikplatser i tallskog med bra sikt.

 • Gärdesparkering
 • Matförsäljning, Toalett

Skoterpublikplats A

Fin rallyväg med många S-kombinationer och bra publikplatser på hyggen. (Samma som publikplats 1.)

Skoterpublikplats B

Inställd pga säkerhetsskäl.

Skoterpublikplats C

Inställd pga säkerhetsskäl.

Skoterpublikplats D

Samma som Publikplats 2.

Partners