Snöskoterinformation

För första gången kommer Rally Sweden i år arrangera särskilda publikområden som endast är tillgängliga via snöskoter.

REGLER KRING SKOTERTRAFIK I SAMBAND MED RALLY SWEDEN

Länsstyrelsen har beslutat om ett terrängkörningsförbud utanför skoterled inom en radie av 3 km kring specialsträckorna.

  • Skoterpublik är endast tillåten på utmärkta skoterpublikplatser alternativt övriga utmärkta publikplatser.
  • Skotrar får inte befinna sig på eller korsa specialsträckor.
  • Om publik befinner sig på ej tillåtna platser längs specialsträckorna riskerar sträckan att avbrytas.

Information om aktuella skoterpublikplatser och skoterleder finns via Rally Swedens kartor på rallysweden.com.

Partners