Nyheter

Spännande startfält i Rally Sweden

Anmälan till Rally Sweden 2015 har stängt och efter granskning av FIA finns det nu en officiell anmälningslista. Och det är en spännande lista.

Trycket var högt på sista anmälningsdagen och det var mycket att reda ut när tiden gått ut.
– Intresset för WRC tävlingen och Rally Sweden Historic har varit stort och det syns i listorna, säger Christina Lundqvist Viklund, tävlingsledare för WRC tävlingen. Hasse Joansson, tävlingsledare för Rally Sweden Historic, nickar och instämmer.

– Totalt har vi 50 ekipage, varav 17 WRC-bilar och 15 i WRC2-klassen, anmälda till tävlingen, berättar Lundqvist.

Alla de stora fabriksteamen med alla de stora förarna finns med. Extra roligt är att både Volkswagen Motorsport och Hyundai Motorsport ställer upp med en extra bil, d.v.s. totalt tre, i Sverige.
Volkswagen Motorsport kommer med regerande världsmästaren Sebastién Ogier, Jari-Matti Latvala och Andreas Mikkelsen. Från Citroën Total Abu Dhabi WRT kommer Chris Meeke och Mads Östberg, från Hyundai Motorsport kommer Thierry Neuville, Dani Sordo och Hayden Paddon och från M-Sport World Rally Team (Ford) kommer Elfyn Evans och Ott Tänak.

Andra intressanta förare att nämna i WRC är norrmannen Henning Solberg, finnen Juho Hänninen, f d F1-föraren Robert Kubica and Prada-arvingen Lorenzo Bertelli.

I WRC2 väntar en riktig kamp. Hela 15 bilar anmälda och det ser ut att kunna bli stenhårt i toppen.

– Det kommer att bli ett skandinaviskt getingbo i toppen med svenskarna Pontus Tidemand och Fredrik Åhlin mot norrmännen Anders Grøndal och Eyvind Brynildsen och med Jari Ketomaa som ensam finne, säger Lundqvist.

Totalt sett har nio svenskar anmält sig och det är en glädjande ökning mot tidigare år.

Även för Rally Sweden Historic har intresset varit stort med hela 57 anmälda. Tävlingen körs nu för tredje gången och det märks att den etablerat sig som en publikfavorit.

– Bland de olika support-tävlingar vi haft under åren så är de historiska bilarna helt klart de som publiken gillar bäst, säger Hasse Joansson.

Till skillnad från WRC så har anmälningarna rullat in i en jämn takt och sista dagen var relativt lugn för Joansson.

Det kommer att bli spännande i toppen där kampen om segern sannolikt kommer att stå mellan fjolårssegraren Petter Solberg, Arne Rådström, Ola Axelsson och Kenneth Bäcklund.
– Här kommer det att bli kamp, konstaterar Joansson.

Rally Sweden Historic körs på fredag 13/2 och lördag 14/2 och går efter WRC på de sträckor som ingår. Alla detaljer finns på rallysweden.com.

För tävlingen totalt kan Svenska Rallyt AB:s vd Glenn Olsson konstatera att allt går som planerat.
– Vi har siktat på att få fler anmälda än i fjol totalt sett för WRC och Historic och det har vi gjort. Det visar att vi fortsatt är en väldigt populär tävling inte bara hos åskådarna men även hos de tävlande.

Alla anmälningar till Rally Sweden hittar du här
Alla anmälningar till Rally Sweden Historic finns här

Entries for Rally Sweden 2015 are now closed and after FIA approval there is an official Entry List. And it’s a very exciting list.

The pressure was on for the last day of entries and there was a lot to sort out after entries closed.
– The interest for both the WRC event and Rally Sweden Historic has been great and the entry lists shows this clearly, says Christina Lundqvist Viklund, Clerk of the Course for the WRC event. Hasse Joansson, Clerk of the Course for Rally Sweden Historic nods his head in agreement.

– In total we have 50 cars, 17 World Rally Cars and 15 in WRC2, entered into the rally, Lundqvist says.

All the major teams and the best drivers are here. It’s extra fun to see that both Volkswagen Motorsport and Hyundai Motorsport enters an extra car, making the total three cars for Sweden. Volkswagen Motorsport have reigning World Champion Sebastién Ogier, Jari-Matti Latvala and Andreas Mikkelsen. From Citroën Total Abu Dhabi WRT we have Chris Meeke and Mads Östberg, from Hyundai Motorsport we have Thierry Neuville, Dani Sordo and Hayden Paddon and from M-Sport World Rally Team (Ford) we have Elfyn Evans and Ott Tänak.

Other drivers to mention are Norwegian Henning Solberg, Finn Juho Hänninen, former F1-driver Robert Kubica and Prada-heir Lorenzo Bertelli.

In WRC2 the fight is on. No, less than 15 cars entered and it looks to be a battle for the top positions.

– There will be a Scandinavian wasp’s nest at the top with Swedes Pontus Tidemand and Fredrik Åhlin against Norwegians Anders Grøndal and Eyvind Brynildsen and with Jari Ketomaa being the only Finn, says Lundqvist.

In total there are nine Swedes entered into the rally and it’s a refreshing increase from previous years.

For Rally Sweden Historic the interest has also been great with no less than 57 cars entered. The rally is run for the third time now and has established itself as a favorite amongst the spectators.

– Amongst the differend supporting rallies we’ve had over the years, the historic cars are clearly the ones the spectators like the most, says Hasse Joansson.

In contrast to the WRC event, entries have been rolling in at a steady pace and the last day was a day a calm day for Joansson.

The fight for the win will be interesting and will likely involve last year’s winner, Petter Solberg, Arne Rådström, Ola Axelsson and Kenneth Bäcklund.
– This will be a tough fight, Joansson concludes.

Rally Sweden Historic is run Friday February 13 and Saturday February 14 and runs after the WRC on the stages used. All details are available on rallysweden.com.

For the event in total Glenn Olsson, CEO of Svenska Rallyt AB can see that everything goes as planned.
– We aimed to have more entries than last year, in total for WRC and Historic and we have. This shows that we are still very popular not only with the spectators but also with the drivers.

All entries for Rally Sweden can be found here
All entries for Rally Sweden Historic can be found here