Rally Towards Zero

Vi satsar mot den absoluta nollpunkten. Vi vet att vi har en lång väg att gå. Och vi kommer antagligen inte nå ända fram de närmaste åren. Men vi börjar resan idag. Och målet är att vi tillsammans med våra partners, arrangörsföreningar och publiken ska minska vårt negativa fotavtryck och i förlängningen skapa ett klimatneutralt Rally Sweden.

Vi vet att ett rally belastar miljön på många olika sätt. Men vi vet också att kärleken till sporten är stor och växande. Därför tar vi miljöarbetet på högsta allvar.

Vi vet att det är svårt, kanske rent av omöjligt, eftersom vi inte själva kan påverka alla beslut – exempelvis teamens bilar och hur publiken väljer att ta sig hit. Samt att en stor del av arbetet drivs av ideella krafter och privata fordon genom samarbetet med motorklubbarna i Värmland. Vi kommer dock att göra vårt bästa för att tillsammans med våra partners flytta fram positionerna och vara drivande i hur framtidens event ska se ut.

Vi börjar inte från noll – vi har arbetat med miljöfrågor sedan flera år tillbaka. Men nu sätter vi upp ambitiösa mål som vi vet är svåra att nå. För vi menar allvar, när vi säger att vi ska skapa ett klimatneutralt Rally Sweden.

Reducera utsläppen

Vi strävar efter att begränsa våra transporters miljöpåverkan genom att effektivisera våra transporter och köra med så hög miljömärkning på fordonen som möjligt, och att använda förnyelsebara energikällor överallt där vi kan, och minimera resten.

Så här kan du hjälpa oss att göra Rally Sweden till världens mest miljövänliga rally:

  • Ta tåget till Värmland och rallybuss till tävlingarna. Det är bekvämt och du slipper problem med parkering.
  • Välj el- eller hybridbil. Hitta laddmöjligheter på rallykartan.
  • Samåk! Gärna många i minibuss.
  • Flyger du hit? Betala in pengar till Fly Green Fund och bidra till biobränsle till flyget. www.flygreenfund.com

Minimera skräpet

Vi vill skapa så lite avfall som det någonsin går. Därför använder vi riktiga bestick och tallrikar i våra VIP-tält, och maten som säljs ute i skogen äts i första hand med händerna. Vi fasar ut alla engångsartiklar i plast, och arbetar hårt med att undvika matavfall. Det handlar också om att lämna skogen i samma skick som den var när vi kom – utan något skräp kvar i naturen.

Du kan hjälpa till genom att:

  • Inte slänga någon mat.
  • Slänga allt skräp i avsedda säckar och soptunnor. Gäller även engångsgrillar, burkar och flaskor.
  • Ta med en av de biobaserade påsar som finns vid alla våra parkeringsplatser till ditt skräp och släng i våra sopcontainers.
  • Om du är ute i skogen – ta med dig allt skräp ut. Du kan också lämna din påse väl synlig vid avspärrningsbanden längs med bansträckningen.

#BeSafeTakeCare

We’re all here to experience the rally, the action and the party up close. But rally is a sport with small margins, and there’s no room for mistakes. Read the safety information. Follow the safety marshal’s instructions. Take care of each other, and keep the party going.

And equally important: don’t forget to respect the environ- ment as well as the safety instructions.

The rule is simple
— leave no one and nothing behind!

Allemansrätten

I Sverige är vi smått unika genom det vi kallar Allemansrätten. Det är en lag som ger alla möjlighet att vistas fritt i naturen och därigenom kunna njuta av Rally Sweden överallt längs sträckorna. Men denna förmån innebär också ett stort ansvar – skogen ska se likadan ut när du lämnar den som när du kom.

Du får göra upp eld i skogen – men du får INTE hugga ner träd eller buskar, inte till ved eller något annat. Det är ett brott enligt svensk lag. Och det är ditt ansvar att det inte finns någon eld eller glöd kvar när du lämnar platsen!

Partners