Rally Towards Zero

FIA World Rally

Vägen mot ett hållbart rally.

Alla stora evenemang har en klimat- och miljöpåverkan. På Rally Sweden jobbar vi sedan 2019 strategiskt och målmedvetet med en vision om nollutsläpp. Vår vision är att vara en förebild för både VM och den internationella motorsportbranschen genom att visa hur vi alla kan ställa om till ett mer hållbart evenemang. Det finns självklart mycket kvar att göra, men vi tar ständigt nya steg.

Rally Sweden har som första motorsportevenemang i världen fått en miljöcertifiering av FIA, vilket är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Samtidigt vet vi att mycket kan förbättras och arrangörerna är ständigt öppet för innovationer och framtida lösningar. Och vi vill hela tiden utmana våra partners att komma med nya lösningar som kan driva utvecklingen vidare.

Hybridteknik i fossilfri bensin

Det är inte bara Rally Sweden som har ett målmedvetet hållbarhetsarbete. Hela rally-VM har tagit ett stort steg mot framtiden. WRC är nämligen först ut i den globala motorsporten med att kombinera hybridmotorer med fossilfria bränslen. En revolution för hela VM-serien och ett viktigt steg mot WRC:s målsättning att vara helt klimatneutralt 2030.

– Införandet av hybridenergi och fossilfritt bränsle är två av de största framstegen i sportens historia och ett stort steg mot att nå våra övergripande hållbarhetsmål (som bl.a innefattar en certifiering av alla FIA-event enligt hållbarhetsstandarden ISO 20121, reds. anm). FIA har arbetat mycket hårt med denna utveckling, samtidigt som de har introducerat betydande innovationer inom säkerhet, säger FIA:s vice generalsekreterare, Bruno Famin.

Grön el från Umeå Energi

Här i Umeå bidrar alla partners aktivt för att skapa ett hållbart rally. Såväl serviceplatsen på Nolia som den specialbyggda The Red Barn Arena (Röda Ladan) vid I20 kommer att driftas med fast och grön el från Umeå Energi i stället för med elverk, som tidigare ofta varit energikällan. Det är Assemblin som ansvarar för alla installationer under VM-rallyt och på The Red Barn Arena så har företaget lagt ner ett stort arbete och grävt ner massvis med kabel i backen.

– Det har varit en del arbete men det är en engångskostnad och det här är ju en permanent lösning som kan användas i framtiden. Allt från evenemangets scen med ljud, ljus och bild till tv, kök, utställare med mera kan strömförsörjas med fast el, säger Patrik Lundström, filialchef för Assemblin i Umeå och stolt över uppdraget.

– Rally Swedens målsättningar går helt i linje med våra egna hållbarhetsambitioner, och vi delar samma syn på innovationer och nyfikenhet på nya lösningar, säger han.

All el kommer dock inte vara fast och då löser Rally Sweden detta med elverk. Sedan 2019 går alla Rally Swedens elverk på HVO100, förnybar diesel. Colabit är leverantör av förnybart bränsle till Rally Sweden. Företaget står också för uppvärmningen av tälten på Rally Sweden.

– Gällande elverken är det färre i Umeå än i Värmland tack vare den fasta el som nyttjas. Vi vill fortsätta hjälpa rallyt att minska sin klimatpåverkan och vi har bland annat tittat på att i framtiden kunna förse Rally Swedens historiska tävling med förnybar bensin, säger Magnus Nyfjäll, VD för Colabit Sweden som just nu planlägger en egen produktionsanläggning av fossilfri diesel, bensin och flygbränsle utanför Gävle.

Biobag för allt avfall

Rally Sweden jobbar hårt för att lämna så lite avtryck efter sig som möjligt även ute i skogarna. Alla besökare ute på sträckorna får en återvinningsbar biobag för att minimera nedskräpningen. Påsarna plockas upp efter rallyt, och för att säkerställa att inget skräp lämnas kvar i skogarna så åker vi ut när snön smält för en dubbelkoll.

Det avfall som trots allt blir (den totala mängden skräp för hela evenemanget minskade från 21 ton 2019 till 14 ton 2020) – på VM-arenorna, på sträckorna och på serviceplatsen – kommer Ume Assistance tillsammans med Lundstams att ta hand om. Företagen är ansvarigt för all bärgning och all renhållning under VM-rallyt, inklusive containrar, kärl och miljöstationer på serviceplatsen.

– Det känns hedrande att få det här uppdraget. Vi är ett miljö- och kvalitetscertifierat företag och vi kör med HVO-bränsle i våra lastbilar, som alla uppfyller utsläppsklass Euro 6. Vi ska faktiskt påbörja ett projekt nu i mars, ett fältprov med en helt elektrisk lastbil. Kanske kan det bli ett tillskott till Rally Sweden i framtiden, säger Magnus Hansson, AO Bärgning och Transport på Ume Assistance.

Kompakt rally med gångavstånd

Det kompakta och centrumnära upplägget i Umeå gör också sitt till ur hållbarhetssynpunkt. I princip går det att parkera bilen från torsdagens invigning till söndagens avslutning och via lokaltrafiken eller promenader röra sig mellan VM-arenorna och Umeå centrum.

Det går speciella VM-bussar (Citybus) i skytteltrafik mellan centrum, The Red Barn Arena och Umeå Service Park Nolia. Alla som har VM-pass åker dessutom gratis på all kollektivtrafik i Umeå på tävlingsdagarna.

– För oss är det viktigt att vara fossilfria. Vi har 25 elbussar som trafikerar ordinarie nät och de bussar som inte körs på el körs på HVO, fossilfritt bränsle. 2015 förbrukade vi 150 000 liter bränsle i månaden, 2021 förbrukar vi 50 000 liter i månaden, dels tack vare bättre fordon och att vi har många elfordon. Vårt mål är att vara hundraprocentigt elektrifierade 2026 där den stora utmaningen är att hantera effekttoppar långsiktigt, säger Fredrik Forsell, kollektivtrafikchef i Umeå.

För den som vill parkera bilen finns det speciella VM-parkeringar. Besöker du rallyt med eldriven bil hänvisas du till UPAB:s parkeringsanläggningar vid Parkeringshuset Nanna och Parkeringshuset Järnvägsallén – mer information om laddplatser finns på upab.se

– Vi ser en stor potential i Rally Sweden och deras redan påbörjade resa mot ett hållbart event. Det finns kring upplägget i Umeå flera nya positiva klimataspekter och det känns riktigt spännande. Samtidigt handlar det fortsatt om att följa upp och mäta det totala klimatavtrycket, för att sedan successivt flytta fram positionerna 2023 och 2024, säger Michael Jalmby, hållbarhetskonsult från Esam som klivit in i rollen som Environmental Coordinator för Rally Sweden.

FIA:s hållbarhetsstrategi 2020 – 2030

FIA:s mål är att minska koldioxidut­släppen i linje med målen som beskrivs i Parisavtalet och att ha nollutsläpp 2030. FIA har satt upp tre strategiska mål i sitt klimatarbete.

 1. Påskynda utveckling mot nollutsläpp.
 2. Främja hållbara ochinnovativa lösningar.
 3. Minimera inverkan på miljön i FIA:s evenemang.

#BeSafeTakeCare

Vi är alla här för att uppleva rally, action och fest på nära håll. Men rally är en sport med små marginaler, och det finns inget utrymme för misstag. Läs säkerhetsinformationen. Följ säkerhetsvakternas anvisningar. Ta hand om varandra och håll festen levande.
Och minst lika viktigt: glöm inte att respektera miljön precis som säkerhetsinstruktionerna.

The rule is simple
— leave no one and nothing behind!

Rally Swedens hållbarhetspolicy

Allemansrätten

I Sverige är vi smått unika genom det vi kallar Allemansrätten. Det är en lag som ger alla möjlighet att vistas fritt i naturen och därigenom kunna njuta av Rally Sweden överallt längs sträckorna. Men denna förmån innebär också ett stort ansvar – skogen ska se likadan ut när du lämnar den som när du kom.

Du får göra upp eld i skogen – men du får INTE hugga ner träd eller buskar, inte till ved eller något annat. Det är ett brott enligt svensk lag. Och det är ditt ansvar att det inte finns någon eld eller glöd kvar när du lämnar platsen!

Minska sopberget

Vi vill skapa så lite avfall som det någonsin går. Därför använder vi riktiga bestick och tallrikar i våra VIP-tält, och maten som säljs ute i skogen äts i första hand med händerna. Vi använder inga engångsartiklar i plast, och arbetar hårt med att undvika matavfall. Det handlar också om att lämna skogen i samma skick som den var när vi kom – utan något skräp kvar i naturen.

Du kan hjälpa till genom att:

 • Inte slänga någon mat.
 • Slänga allt skräp i avsedda säckar och soptunnor. Gäller även engångsgrillar, burkar och flaskor.
 • Ta med en av de biobaserade påsar som finns vid alla våra parkeringsplatser till ditt skräp och släng i våra sopcontainers.
 • Om du är ute i skogen–ta med dig allt skräp ut. Du kan också lämna din påse väl synlig vid avspärrningsbanden längs med bansträckningen.

Minska utsläppen

Vi strävar efter att begränsa våra transporters miljöpåverkan genom att effektivisera våra transporter och köra med så hög miljömärkning på fordonen som möjligt, och att använda förnyelsebara energikällor överallt där vi kan, och minimera resten.

Så här kan du hjälpa oss att göra Rally Sweden till världens mest miljövänliga rally:

 • Om möjligt, ta tåget och rallybussen till tävlingarna. Det är bekvämt och du slipper problem med parkering.
 • Välj el- eller hybridbil. Hitta laddmöjligheter på rallykartan.
 • Samåk! Gärna många i minibuss.
 • Flyger du hit? Betala in pengar till FlyGreenFund och bidra till biobränsle till flyget. flygreenfund.com

Partners