Nyheter

Frågor och svar om Rally Sweden

Med bara veckan till start av årets Rally Sweden ökar trycket på rallykansliet. Vi har därför sammanställt en lista över de vanligaste frågorna och svaren vi får.

Fråga: Jag har köpt RallyMagazine på OKQ8, men det finns ju ingen startlista med. Varför inte?
Svar: RallyMagazine lämnades till tryck nästan 6 veckor tidigare än vid 2013 års tävling och då fick vi av förklarliga skäl inte med någon anmälningslista då anmälningstiden inte hade löpt ut. Vi gjorde denna förändring för att förlänga försäljningstiden och kommer naturligtvis utvärdera detta efter årets tävling för att se utfallet.

Fråga: Men hur får jag då tag på anmälningslistan?
Anmälningslistan finns med i Värmlands Folkblads Rallybilaga som kommer att finnas i alla entréer på våra sträckor. Anmälningslistan finns desuutom på rallysweden.com och vi kommer dessutom självklart att publicera en startlista på rallysweden.com när den är fastställd av domarmötet.

Fråga: Såg någonstans att det är fri entré för barn och ungdomar?
Svar: Ja det stämmer. Barn och ungdomar t o m 15 år går in gratis i vuxens sällskap på samtliga specialsträckor.

Fråga: Var köper jag biljetter till Rally Sweden och hur mycket kostar det?
Svar: Du köper ditt RallyPass (gäller för alla sträckor) eller DayPass (gäller för alla sträckor under en dag) på OKQ8 i rallyregionen. RallyPass kostar 499:- och DayPass kostar 300:-. Vill du bara besöka en sträcka så löser du entré vid sträckan (OBS! endast kontant betalning) och det kostar 200:-.

Fråga: Jag har beställt RallyPass och/eller RallyMagazine från er webshop men inte fått grejerna. Vem kontaktar jag om det?
Svar: Då kontaktar du vår bokningsservice hos Avisita via mail på rallysweden@avisita.com.

Fråga: När börjar aktiviteterna på Färjestadstravet på onsdag kväll?
Svar: Dörrarna öppnar 17.00. Sen är det autografskrivning i TOTO-hallen 18.15-18.45. 19.00 börjar uppsnacket på scen och sen är det line-up med de hetaste bilarna och Red Bull-show med snöskoter och FMX vid 19.30. Invigningen av rallyt sker ca 19.50 och första heat ut är 20.05.With just e few days to the start of this year’s Rally Sweden, the pressure is increasing on the rally office. We have therefore compiled a list of the most common questions we receive.

Q: I bought the Rally Magazine on OKQ8, but there is no start list in it. Why not ?
A: Rally Magazine was sent to print nearly 6 weeks earlier than in the 2013 race and then we were for obvious reasons not having any entry list when the application period had not expired . We made this change in order to extend the sales period and will of course evaluate this after this year’s contest to see the outcome.

Q: But how will I get a hold of the entry list ?
A: Entry list is included in our media partner, Värmland Folkblads, special rally issue which will be available in all entrances of our stages. Entry list is also available on rallysweden.com and we will publish a start list on rallysweden.com when it is confirmed by the Stewards meeting .

Q: Saw somewhere that admission is free for children and adolescents ?
A: Yes, that’s right. Children and adolescents up to 15 years get in free with an adult at all special stages .

Q: Where do I buy tickets for Rally Sweden and how much does it cost?
A: You buy your Rally Pass (valid for all stages) or Day Pass (valid for all stages in one day) at OKQ8 petrol station in the rally area. Rally Pass costs 499 SEK and Day Pass costs 300 SEK . Do you just visit one stage you can buy a Stage Pass (valid for one stage) (Note: cash only ) and it costs 200 SEK.

Q: I have ordered Rally Pass and / or Rally Magazine from your webshop but not got the stuff. Who do I contact about it?
A: Then please contact our reservation service at Avisita via email at rallysweden@avisita.com .

Q: When does the action starts on Färjestadstravet (SS 1) on Wednesday night ?
A: Doors open 17:00. Then there’s an autograph signing session 18:15 to 18:45 . 19:00 the opening cermony begins and then it’s a line-up with the cars and the Red Bull show with snowmobiling and FMX is on at 19:30. The inauguration of the rally takes place about 19:50 and the first heat out is 20:05 .