Nyheter

Smile, 
you are on 
camera!

Från och med i år kommer FIA:s säkerhetsansvariga ha full koll på var du står utefter banan – under hela tävlingen. Kommer publiken för nära vägen eller står på farliga ställen kan etappen brytas ögonblickligen. 
Och det kommer finnas bilder på de som orsakar avbrottet.

Fram till idag har de säkerhetsansvariga fått förlita sig till noll-bilarna, som kör igenom banan innan tävlingsbilarna, för att kontrollera så publiken står på behörigt avstånd och att banan är säker. De och personalen som finns utefter banan har varit de som kunde upprätthålla säkerheten utefter banan. Problemet är att den sista säkerhetsbilen passerar tio minuter före första tävlande, och det är inte helt ovanligt med publik som kommer sent till sträckorna, till platser där det inte finns vakter. En del söker dessutom upp dessa platser för att kunna gömma sig när säkerhetsbilarna passerar, för att sedan smyga fram precis innan bilarna kommer eller senare under etappen.

Live Onboard Camera

Genom att använda bilarnas ombordkameror direkt i realtid kan de säkerhetsansvariga direkt se hur det ser ut utefter hela banan. Och de har befogenhet att bryta tävlingen så fort säkerheten äventyras.

— Tack vare kamerornas kvalitet och våra zoomfunktioner, ser vi inte bara att det är folk i vägen, vi kan även se vilka som är där. Och med hjälp av GPS-spårning ser vi också exakt var någonstans de är för att skicka ut personal, säger Michèle Mounton som är säkerhetsombud på FIA och ytterst ansvarig för att allt fungerar som det ska.

Det nya Onboard-systemet är testat i WRC 2019 under tävlingarna i Spanien och Wales och har fungerat över förväntan.

— Det här är det bästa och viktigaste som hänt när det gäller säkerheten på många år, avslutar Michèle.