Nyheter

Rally Sweden – Closer to 2016.

Svenska Rallyt AB och FIA:s promotor WRC Promoter GmbH har i dag enats om ett historiskt treårsavtal. Något som innebär att WRC:s enda vinterrally kommer att vara kvar i Sverige till och med 2016 – minst.
Rent formellt fortsätter FIA att årligen besluta om den aktuella kalendern, baserat på det förslag som WRC Promoter presenterar.

– Äntligen, är VM-avtalet i hamn. Det är något vi strävat efter i många år. Och även om mycket jobb återstår med att till fullo finansiera denna satsning så har vi nu ett attraktivt erbjudande för sponsorer och samarbetspartners som vill nå ut globalt, och vi kan arbeta långsiktigt med såväl sponsorer som själva arrangemanget, säger Glenn Olsson, vd för Svenska Rallyt AB och fortsätter.

– Något som gör detta extra roligt, är att vi de senaste åren utvecklat och breddat arrangemanget på ett sätt som inspirerat andra arrangörer världen runt. Idag är Rally Sweden på god väg att bli en vinterfestival som attraherar långt fler än de genuint motorintresserade. Vilket går helt i linje med WRC Promoters intentioner.

Oliver Ciesla, VD för WRC Promoter är också glad över avtalet:
– Vi mycket nöjda med att kunna förlänga vårt framgångsrika samarbete med Svenska Rallyt AB. Det här gör det möjligt för såväl Rally Sweden och deras partners som mediebolag och ägarna av WRC att lägga upp mer långsiktiga planer.
Ett unikt kännetecken för WRC är de olika underlag som förarna och teamen får möta över säsongen – och det här avtalet garanterar en fortsättning på att den svenska snön och isen kommer att vara ett av dessa de kommande åren, säger Oliver Ciesla.

Rally Sweden är Sveriges största återkommande sportevenemang med omkring 200 000 åskådare på plats och en tv-publik världen över som närmar sig 100 miljoner.

Svenska Rallyt AB and FIAs promotor WRC Promoter GmbH has signed a historic three-year contract. The agreement means WRCs only winter rally will remain in Sweden until 2016 – at least. Formally FIA will continue to set the calendar on a yearly basis to the terms proposed by WRC Promoter.

– Finally, we reached an agreement on the World Championship. We’ve been striving for this for several years now. Even though there’s still a lot of work to be done to fully fund this effort, we now have a very attractive offering for sponsors and partners who are looking to reach out globally. We’re able to work long-term with sponsors and the event itself, said Glenn Olsson, CEO of Svenska Rallyt AB.

– Something that makes this even more fantastic is the fact that over the years we developed and expanded this event in such a way that it has inspired other organizers around the world. Rally Sweden is definitely on the right road to becoming a winter festival that attracts not only the genuine motoring enthusiasts but a great many more, and that’s in alignment with the intentions of WRC Promoter, continues Glenn Olsson.”

Oliver Ciesla, Managing Director of WRC Promoter is also satisfied with the agreement:

– We are very pleased to have extended our successful cooperation with Svenska Rallyt AB. This allows Rally Sweden as well as the partners, broadcasters and stakeholders of the WRC to be able to plan for the future with great confidence. A unique trademark of the WRC is the different surfaces and conditions the competitors have to face over the course of the season – this contract ensures the continuation of Swedish snow and ice within that challenge over the coming years, said Oliver Ciesla.

Rally Sweden is the largest recurring sporting event in Sweden with approximately 200,000 spectators on site and worldwide television viewership approaching 100 million.