Nyheter

Besvärande vädersituation för Rally Sweden

[:sv]Vädersituationen med många plusgrader och regn i stora delar av Skandinavien ställer till stora problem för Rally Sweden. Snö och is smälter och vägarna blir snabbt lösa i ytan.

– Det är skrämmande hur snabbt vädret och prognoserna kan svänga. Vi hade bra med is på våra vägar och lovande prognoser senast i fredags, nu är situationen kraftigt förändrad säger Rally Swedens vd Glenn Olsson.

Tävlingsledningen har under de senaste dagarna varit ute i skogarna och besiktat vägarna för att hela tiden skapa sig en uppfattning om utvecklingen.

– Vi har minusgrader och kanske även snö i prognoserna inför tävlingshelgen men den stora frågan är om vägarna hinner frysa om, vi behöver åtminstone frusna vägar för att kunna köra tävlingen. I prognosen spås plusgrader under rekognoseringen som planeras att köras tisdag-onsdag, vägarna riskerar att bli sönderkörda redan då säger banchefen Johan Magnusson.

Säkerheten är den avgörande faktorn där vägarna måste vara tillförlitliga för de tävlande och också farbara för räddningspersonal.

– Det är i första hand säkerheten för tävlande och publik som avgör om en sträckan kan genomföras eller ej, bedömer vi att vägen är farlig kan vi inte använda den, säger tävlingsledaren Stig-Rune Kjernsli.

Rally Sweden planerar att under måndagen presentera aktuell status kring vägarna och planerna kring genomförandet av tävlingen som görs i samråd med FIA och WRC Promoter.[:en]The weather situation, with above zero temperatures and rain in large parts of Scandinavia causes big problems for Rally Sweden. Snow and ice is melting and the roads are getting loose in the surface.

– It’s frightening how quickly the weather and the forecasts can change. We had a good layer of ice on our roads and promising forecasts this Friday. Now the situation is significantly changed, says Glenn Olsson, CEO of Rally Sweden.

The organisers have during the last few days been out inspecting the roads to stay on top of how things develop.

– There is below zero temperatures and even snow in the forecasts for the rally weekend, but the big question is if the roads will re-freeze because we need frozen roads to be able to hold the event. The forecast is for above zero degrees for the recognisance which is planned for Tuesday and Wednesday and the roads risk being destroyed then, says Route Manager Johan Magnusson.

Safety is the deciding factor where the roads must be usable for the competitors but also for the rescue vehicles.

– It is first and foremost the safety of the competitors and the spectators that decides if a stage is run or not. If we find the road dangerous we cannot use it, says Clerk of the Course Stig Rune Kjernsli.

On Monday Rally Sweden plans to present the current status of the roads and plans or how to go through with the event, made in cooperation with FIA and WRC Promoter.
[:]