Nyheter

Rally Sweden tilldelas högsta nivån i FIA:s miljöcertifiering

FIA har tilldelat Rally Sweden tre stjärnor, högsta nivån, i sin miljöcertifiering. Rally Sweden har därmed fått ett viktigt kvalitetskvitto för sitt miljö- och klimatarbete.

Flytten till Umeå innebar att Rally Sweden kunde ta flera viktiga steg mot visionen om nollutsläpp, Rally Towards Zero. Stort nyttjande av fast el från förnybara och lokalproducerade källor, förbättrade möjligheter för besökarna att ta sig till arenorna med kollektivtrafik och samarbete med ett flertal miljöcertifierade nyckelleverantörer var några av de miljömässiga framstegen.

Under VM-rallyt så hyllades Rally Swedens miljöarbete av både prins Carl Philip och FIA:s vicepresident Robert Reid.
– Det är verkligen lokalproducerat. Det är ett imponerande arbete som Rally Sweden gör i de här frågorna, hur man till exempel gräver ner el i backen och är i framkant på många sätt, konstaterade prins Carl Philip.
– FIA har höga mål och det är fantastiskt att se hur våra partners och event tar steg. Rally Sweden gör ett väldigt, väldigt bra arbete i de här frågorna och är helt klart ett av de ledande eventen i WRC, sade Robert Reid.

En månad efter VM-rallyt har nu Rally Sweden fått ett viktigt kvalitetskvitto då FIA återigen givit Rally Sweden högsta betyg, tre stjärnor, i sin miljöcertifiering. Detta efter en revision som gått igenom igenom miljö- och klimatarbetet på 17 olika områden med allt från transporter och energi till kemikalier och vattenfrågor.

Rally Swedens vd Glenn Olsson kommenterar:
– Det känns väldigt bra att vi återigen fått högsta nivån i miljöcertifieringen. Men även om vi kommit en bit på vägen finns det många förbättringsområden där vi kan vässa oss ytterligare. Vi har en lång resa kvar innan vi är framme vid slutmålet men det är en resa vi ser fram emot att göra tillsammans med våra partners, leverantörer och arrangerande föreningar, säger Glenn.

Michael Jalmby är senior konsult och samverkansledare på Esam som är Rally Swedens rådgivare i miljö- och klimatfrågor. Han kommenterar miljöcertifieringen så här:
– Man ska komma ihåg att branschstandarden som FIA etablerat är på flera sätt tuffare än en ISO 14001-certifiering (ISO) eftersom den sätter ambitionsnivån för de olika nivåerna av ackreditering (1-3 stjärnor) emedan ISO endast ställer krav på ständiga förbättringar. På kort tid har organisationen gjort ett jättejobb och ambitionen är hög vilket borgar för fortsatt utveckling de kommande åren, avslutar Michael.