Nyheter

Tidsplanen för Rally Sweden 2022 publicerad

Efter en utdragen process med utmaningar att säkerställa bansträckningen kan Rally Sweden idag presentera en första tidsplan för tävlingen 24-27 februari 2022 i Umeå. 

Arbetat att ta fram den nya bansträckning för Rally Sweden i Umeå har baserats på rallyvägar som tidigare nyttjats i området. 

– Vi har tillsammans med lokala motorklubbar försökt hitta de bästa rallyvägarna Umeåregionen kan erbjuda. Redan under utredningen för över ett år sedan påbörjades arbetet med att få fram möjliga vägar och under resan till idag har väldigt många alternativ hanterats, säger banchefen Johan Magnusson.

– Vår inställning när vi började arbetet var att hitta ”the Umeå way” i detta projekt, så vårt samarbete med lokala krafter har varit helt avgörande för att komma framåt, säger tävlingsledaren Stig-Rune Kjernsli.

Rally Swedens tidsplan är ännu inte helt komplett då två sträckor pga tillståndshanteringen inte är redo att publiceras. Målsättningen är att en uppdaterat tidsplan kan kommuniceras snarast.

– Att vi nu är sena och än idag inte kan kommunicera en komplett tidsplan är absolut inget vi själva önskat. Vårt mål var att ha ett banförslag klart internt före sommaren och med tanke på evenemangets storlek och dess påverkan på en rad olika intressenter kring Umeå så var det en stor utmaning. Utan allt samarbete och all god vilja hade detta inte gått att genomföra, säger vd Glenn Olsson.

WRC Promoter ser fram mot uppstarten av den svenska VM-deltävlingen i Umeå.

Simon Larkin, Event Director, WRC Promoter GmbH:

– Efter att förra veckan personligen tillsammans med FIA, besökt och inspekterat sträckorna, HQ, serviceplatsen och nya arenan, är vi helt övertygade om vilken stor potential evenemanget har att fortsatt växa med denna fantastiska nya värdstad.

– Ett WRC-event är ett extremt utmanande tekniskt, logistiskt och administrativt projekt, så det kommer alltid att finnas svårigheter – speciellt under det första året. Rally Swedens organisation såväl som Umeå som ny värdstad, har vårt fulla stöd för detta nya äventyr, från både FIA och WRC Promoter, och vi ser fram emot februari 2022!

LÄS MER – Sträckor och tidsplan >>