Nyheter

Akutbil i miljöns tjänst

Rally Sweden har tillsammans med Volksvagen och SITA Sverige AB utrustat en VW Passat Variant Tdi 4-motion för att kunna ta hand om läckage och utsläpp mm. som är skadligt för miljön EEV.

EEV (Environmental Emergency Vehicle) som fritt översatt betyder ”Akutbil för miljön”, bilen är utrustad med bl.a absorberingsmaterial, uppsamlingskärl, varningslampor, saneringsutrustning, brandsläckare, bogserlinor och utmärkningskoner men även första hjälpen och starthjälp.

– Sträckcheferna har instruktioner att rapportera mijöolyckor direkt. Vi har spillkit för första insats på varje sträcka och skulle det krävas mer så kan jag komma dit med min bil krävs ytterligare insatser i miljöns tjänst så kallar vi på entreprenörens speciallastbilar, säger Per Ljungberg, Miljöchef på Rally Sweden.Rally Sweden, together with Volksvagen and SITA Sweden AB fitted a VW Passat Tdi 4 Motion exercise to be able to take care of leakages and emissions mm. which is harmful to the environment EEV.

EEV (Environmental Emergency Vehicle) is equipped with absorbent materials, container, warning lights, cleaning equipment, fire extinguishers, towing and marking cones but also first aid and help you start.

– All marshals have instructions to report environmental issues directly. We have spill kits for the first action of any stage, and would we need more can we get there with the contractor’s specialized trucks, says Per Ljungberg, Environmental Manager at Rally Sweden.