Nyheter

Rekordstor publik på rallyt – lite att tänka på inför ditt besök

Ökat intresse med publikrekord på Färjestad och massor med åskådare på Vargåsen på fredagen.
– Såklart otroligt roligt med mycket publik, men för att du ska få ut bästa möjliga upplevelse från vinterfesten i rallyskogen så bör du tänka på vissa saker, säger Glenn Olsson, VD för Svenska Rallyt AB som nedan listar några saker att ta med dig inför ditt besök.

 * Klä dig varmt och rejält
En självklarhet under ett vinterrally, men värt att poängtera en gång till. Det blir kallt att stå still i skogen under en dag.

 * Ta med eller köp mat och dricka
På de allra flesta publikområden finns det mat och dryck att köpa. Annars är det en bra idé att ta med egen matsäck och något varmt att dricka.

 * Var ute i god tid
Ta gärna till en extra timme mot vad du hade planerat för. Organisation runt Rally Sweden är redo för ditt besök med många och stora parkeringar på de flesta publikområden.

Increased interest and record attendance at Färjestadstravet and lots of spectators at Vargåsen on Friday.
– Of course incredibly fun with a lot of spectators, but for you to get the best possible experience from the winter festival in the forest you should think about some things, says Glenn Olsson, CEO of the Swedish Rally AB and below lists a few things to think about before your visit.

* Put on warm clothes
A must during a winter rally, but worth pointing out again. It gets cold to stand still in the forest for a day.

* Bring, or buy, food and drink
On most public areas, there is food and drink available for purchase. Otherwise, it’s a good idea to bring your own packed lunch and something hot to drink.

* Be in good time
Please take an extra hour to what you had planned for. Organization around the Rally Sweden is ready for your visit with many large parking areas in most public areas.