Nyheter

Svenska Rallyt och KAK utvecklar Midnattssolsrallyt tillsammans

VM-tävlingen Rally Sweden vintertid och klassiska Midnattssolsrallyt på sommaren. Det är vad Svenska Rallyt AB står inför 2013. Den sistnämnda tävlingen kommer Svenska Rallyt att arrangera i samarbete med Kungliga Automobilklubben, KAK, och med Per Carlsson som projektledare.

2006 återuppstod Midnattssolsrallyt, då som tävling för historiska bilar. Sedan dess har klassikern avgjorts varje år och intresset från både tävlande och publik har varit mycket stort.

– Det finns enorma utvecklingsmöjligheter kring Midnattssolsrallyt som evenemang. Utan större marknadsföring är tävlingen, sett till publikintresset, redan Sveriges största motorsportevenemang sommartid, säger Glenn Olsson, vd för Svenska Rallyt AB.

I KAK är man nöjda med att få en ny samarbetspartner.

– Vårt samarbete med Svenska Rallyt är ett viktigt steg på vägen då vi vill utveckla Midnattssolsrallyt till ett internationellt evenemang inom historiskt rally, säger Philip von Mecklenburg, rallyansvarig styrelseledamot i KAK:s styrelse.

Även Per Carlsson, projektledare och ansvarig organisatör för tävlingen de sju senaste åren, ser positivt på den förändring det innebär med Svenska Rallyts medverkan.

– Att arbeta tillsammans med Svenska Rallyts VM-erfarna organisation kommer att bli ett lyft både för mig och för tävlingen. Målet är givetvis att med nytänkande ta Midnattssolsrallyt till en ny dimension, säger Carlsson.

Att ha Sveriges två största motorsportevenemang i samma bolag skapar många fördelar.

– Det ger synergieffekter, inte minst när det handlar om att bygga en stark organisation, säger Glenn Olsson.

VM-tävlingen Rally Sweden körs 7-10 februari. Tävlingsdagar för Midnattssolsrallyt 2013 blir 12-15 juni och tävlingen kommer troligtvis att avgöras i anrika rallytrakter i Värmland, Dalarna och Örebro Län. Huvudort är ännu inte utsedd.

Bild.

Foto: Harald Illmer

Rally Sweden and the Royal Swedish Automobile Club develop Midnattssolsrallyt 2013. WRC event Rally Sweden in the wintertime and classical Midnattssolsrallyt in the summertime. That´s what Svenska Rallyt AB offer in year 2013. The summer rally will be co- organized with the Royal Swedish Automobile Club, KAK, and with experienced Per Carlsson as head of the project.

In 2006 Midnattssolsrallyt was revived as a rally for historical rally cars. Since that the rally has been organized every summer and the popularity has been enormous among participants as well as among the spectators.

– The rally has an enormous developing potential as an event. With no heavy marketing of the rally it has already grewn into the greatest summer motor sports event in Sweden, Glenn Olsson says, CEO of Svenska Rallyt AB.

Royal Swedish Automobile Club, KAK, is content with a new partner.

– Our cooperation with Svenska Rallyt is an important step in our ambition to make Midnattssolsrallyt an international event within historic rallying, says Philip von Mecklemburg, responsible for rallying in the KAK board.

Per Carlsson, project leader and responsible for the rally for the last seven years, is satisfied with the new solution, with Rally Sweden being a part of historical rallying.

– It means many steps forward for me and for the rally, cooperating with the WRC experienced staff, and the ambition is to bring the event into a new dimension, Per Carlsson says.

Having the two greatest motor sports events in Sweden within the same company mean many advantages.

– Building a strong organization not least, Glenn Olsson says.

The WRC event Rally Sweden will be run February 7-10 and Midnattssolsrallyt 2013 June 12-15 in Värmland, Dalarna and Örebro counties. No place yet decided for Start and Finish of the summer rally.

Photo: Harald Illmer