Nyheter

Svenska Rallyt och Ninetech lanserar webbapp för snabb information från Rally Sweden

Vad händer i tävlingen? Hur ser trafiksituationen ut? När drar After Rally igång på serviceplatsen?

Nu presenterar Svenska Rallyt, i samarbete med Ninetech, webbappen som kommer att besvara alla dina frågor om Rally Sweden – oavsett om du följer tävlingen hemma vid datorn eller på sträckorna ute i skogen.

Adressen är: live.rallysweden.com.

 

Snabb information. Det har varit målsättningen med webbappen som tagits fram till Rally Sweden 2013. Bakom den står företaget Ninetech som erbjuder kunskap och lösningar inom digital marknadskommunikation och IT.

Projektledare för Rally Swedens webbapp har Mats Bergman varit.

– Webbappen är en webbsida som är anpassad att visas i mobiltelefon, men fungerar lika bra i dator. Den kommer att förmedla snabba nyheter i ett twitterliknande flöde, berättar Bergman

Webbappen är byggd med den senaste tekniken, vilket gör att den laddar betydligt fortare än en vanlig internetsida.

– Det gör att den känns som en app i mobilen. Den är liten och snabb och därmed perfekt ute i skogen där täckningen inte alltid är den bästa, konstaterar Jakob Rubensson, som engagerats av Svenska Rallyt att utforma webbappen tillsammans med Ninetech.

 

Webbappen kommer att gå live och att matas med nyheter från och med torsdag morgon då VM-bilarna kör såväl shake down som qualifying stage. Därefter kommer webbappen att förmedla snabba nyheter om allt som händer i Rally Sweden fram till prisutdelningen på Stora Torget i Karlstad söndag eftermiddag.

 

Webbappen kommer även att finnas på Rally Swedens ordinarie sida www.rallysweden.com.

 

All information på webbappen kommer att vara på engelska.

 What’s happening in the rally? How’s the traffic situation? When is the After-rally at the Service Park?

Now, Svenska Rallyt in cooperation with Ninetech launches a web-app which will answer all your questions about Rally Sweden – regardless if you’re following the event from your computer at home or at the stages in the forests.

The address is: live.rallysweden.com.

 

Speedy information, that has been the focus of the web-app which has been developed for Rally Sweden 2013. Behind it stands Ninetech, a company offering knowledge and solutions in digital marketing communication and IT.

Project leader for the Rally Sweden web-app has been Mats Bergman.

– The web-app is a web page optimized for smartphones but works just as well on a computer. It will deliver speedy news in a Twitter-like flow, says Bergman.

The web-app is made with the latest technology, which means it loads considerably faster than an ordinary webpage.

– This makes it feel just like a regular app in your phone. It’s small and fast and therefore perfect in the forests where signal strength isn’t always perfect, says Jakob Rubensson, who has been contracted by Svenska Rallyt to create the web-app together with Ninetech.

 

The web-app will go live and be fed with news from Thursday morning, when the WRC hits Shakedown and the Qualifying stage. From there on the web-app will deliver speedy news from all that’s going on in and around Rally Sweden all the way up to the price-giving ceremony at the Amin Square in Karlstad on Sunday afternoon.

 

The web-app will also be available through Rally Sweden’s regular webpage, www.rallysweden.com.

 

All information in the web-app will be in English.