SS3 Norrby 1

fredag 16 feb 09:52
Rally Sweden Historic 12:36
ss3-6-norrby
ss3-6-norrby
Distance 12.36 km
Elevation 147 m
Weather 16°C
Surface The surface of the stage is snow and ice
Map Detaljerad karta
Spectator spots Publikplatser
 • 1
  Överrödå Close

  Parkering på ett fält i direkt anslutning till väg 363 nära starten av sträckan, här får man upp värmen direkt inför en spännande fredag i rallyskogen. Stigen är cirka 500 meter med 55 meters höjdskillnad, men då kommer man fram till publikplatsen direkt 80 m ovanför starten. Den långa svepande vänstern efter startrakan utgör publikplatsen inre delar. Här finns en av Rally Swedens kiosker för den som behöver fylla på vätska och energi, och direkt mitt emot över vägen finns en naturlig läktare i den gallrade tallbacken.

  Detta är den naturliga entrén för de som vill söka sig längre in mot Rengård. Men var ute i tid, för ni måste hinna dit innan sträckan stänger 30 minuter före första start och det är dryga 3 km att gå!

  icon-parking-24x24@2x Gärde
  icon-stage-walk 550 m
  icon-food-24x24@2x Kiosk
  Vägbeskrivning
 • A
  Överrödå Close

  Som skoterförare svänger du på Vindelälven av från leden mellan Vindeln och Vännäsby vid skyltar ”Spectator Area” Rally Sweden över älven mot Överrödå. Du passerar bilparkeringen på ett fält i direkt anslutning till väg 363 nära starten av sträckan, här får skoterpubliken den unika möjligheten att slippa gå till publikplatsen och en spännande fredag i rallyskogen. Stigen är cirka 500 meter med 55 meters höjdskillnad och tänk som skoterförare på att ni delar den med den gående publiken, men då skotrarna parkeras direkt bakom publikplatsen i granskogen är man framme vid publikplatsen direkt 80 m ovanför starten. Den långa svepande vänstern efter startrakan utgör publikplatsen inre delar. Här finns en av Rally Swedens kiosker för den som behöver fylla på vätska och energi, och direkt mitt mot över rallyvägen finns en naturlig läktare i den gallrade tallbacken.

  icon-food-24x24@2x Kiosk
 • B
  Bergvattsvägen Close

  Skotrar följer ordinarie led från Rödåsel eller Varmvattnet till avtaget mot Rödånäs. Väl i Rödånäs tar man den tillfälliga rallyleden över väg 363 upp för bergen mot skoterplatsen ca 3 km bort, titta bakåt på utsikten då ni kommit en bit upp för berget. Skoterpublikplatsen ligger fint vid rallyvägen strax efter ett krön där man hoppas att det lyfter för några förare. Denna plats erbjuder eld för att grilla/steka medhavd rallymatsäck.

 • 2
  Brattvall Close

  Parkeringen på ett fält i direkt anslutning till väg 640 vid Stenvall som man kommer till från väster, efter en promenad på 600 meter är man framme vid publikplatsen som är i direkt anslutning till vägbyte på rallysträckan från skogsväg till allmän väg. Raksträckan efter vägbytet har fina platser att stå på i den glesa granskogen på höger/söder sida vägen. Denna plats erbjuder eld för att grilla/steka medhavd rallymatsäck.

  Parkering för rörelsehindrade nära sträckan, där det finns möjlighet att sitta kvar i bilen för att se tävlingsbilarna. För att få tillgång till dessa platser måste du komma i god tid. Ingen tillgänglig toalett finns.

  icon-parking-24x24@2x Gärde
  icon-stage-walk 600 m
  icon-handicap-24x24@2x
  Vägbeskrivning
 • 3
  Norrby Close

  Parkeringen på ett fält i direkt anslutning till vägbyte mellan lv 640 till lv 641, i östra kanten på parkeringen finns en drygt 30 meter lång snöläktare med 8 meter till rallyvägen och utsikt på runt 1 km då bilarna kommer från Brattvall mot vägbytet. På denna publikplats ser du en lång sträcka rallyväg! Här finns en av Rally Swedens kiosker för den som är sugen på något gott eller behöver fylla på energi för att vara på topp till andra rundan på sträckan under eftermiddagen.

  Parkering för rörelsehindrade nära sträckan, där det finns möjlighet att sitta kvar i bilen för att se tävlingsbilarna. För att få tillgång till dessa platser måste du komma i god tid. Ingen tillgänglig toalett finns.

  icon-parking-24x24@2x Gärde
  icon-stage-walk 50 m
  icon-food-24x24@2x Kiosk
  icon-handicap-24x24@2x
  Vägbeskrivning
 • C
  Norrby Close

  Skotrar följer ordinarie led från Rödå eller Tavelsjö till Varmvattnet. Väl i Varmvattnet tar man den tillfälliga rallyleden över väg 633 upp för backen mot Milan och passerar publikplats 5 och den stora parkeringen i Sjömellankälen för att fortsätta mot Brattvall. Vid publikplats 2 tar skoterförarna specialleden in mot skoterpublikplats C, tänk på att denna tillfälliga led går mycket över åkermark så avvik ej från leden. Skoterpublikplatsen ligger fint vid rallyvägen vid sista huset i Norrby, här parkerar du och sitter på skotern 8 meter från rallysträckan och ser bilarna ca 1,5 kilometer. Denna plats erbjuder eld för att grilla/steka medhavd rallymatsäck.

 • 4
  Hjuksbäck Close

  Parkeringen på ett fält i direkt anslutning till väg 640 vid Sjömellankälen som man kommer till från väster via väg 633. I östra kanten på parkeringen börjar gångstigen som är 650 meter till publikplatsen, man kan även vika upp till de inre delarna av publikplats 5 via en gångstig. För den som inte vill gå finns skotertaxi fram till publikplatsen. Publikplatsen är nära rallyvägen i ett parti med fina höjdskillnader och rytmiska kurvor, vi får se om det lyfter då de passerar sista gården i Hjuksbäck. Här finns en av Rally Swedens kiosker för den som är sugen, och direkt mitt mot över rallyvägen finns en naturlig läktare i den avverkade backen.

  Tillgänglighet: Till denna plats finns även skotertaxi (från parkeringen till publikplats 2 och 5) som tar dig till ca 100 m från sträckan. Ingen tillgänglig toalett finns.

  icon-parking-24x24@2x Gärde
  icon-stage-walk 650 m
  icon-food-24x24@2x Kiosk
  Vägbeskrivning
 • D
  Hjuksbäck Close

  Skotrar följer ordinarie led från Rödå eller Tavelsjö till Varmvattnet. Väl i Varmvattnet tar man den tillfälliga rallyleden över väg 633 upp för backen mot Milan och passerar publikplats 5 och den stora parkeringen i Sjömellankälen, efter det följer skotrar leden för skotertaxin fram till publikplatsen.

  Tillgänglighet: Till denna plats finns även skotertaxi (från parkeringen till publikplats 2, 4 och 5) som tar dig till ca 100 m från sträckan. Ingen tillgänglig toalett finns.

  icon-food-24x24@2x Kiosk
 • 5
  Milan Close

  Parkeringen på ett fält i Sjömellankälen i direkt anslutning till väg 640 som man kommer till från väster via väg 633. Här finns även parkering för bussar. Stigen från bilparkeringen är 450–550 meter beroende på vilket stråk man väljer att gå. Publikplatsen domineras av det sista vägbytet ungefär 150 meter innan sträckans mål, men man har även fin sikt för de 200-300 metrarna in mot vägbytet. Här finns en av Rally Swedens kiosker för den som är sugen på något gott eller behöver fylla på energi.

  Parkering för rörelsehindrade nära sträckan, där det finns möjlighet att sitta kvar i bilen för att se tävlingsbilarna. För att få tillgång till dessa platser måste du komma i god tid. Ingen tillgänglig toalett finns.

  icon-parking-24x24@2x Gärde
  icon-stage-walk 450–550 m
  icon-food-24x24@2x Kiosk
  icon-handicap-24x24@2x
  Vägbeskrivning
Stage description Sträckbeskrivning

Norrby är sträckan som blivit en riktig ”rallypärla” efter förändringen från 2023:s sträckning där de inledande 3 km behållits. Starten i Överrödå ligger på 160 möh och de första 3 km med klättring genom rytmiska kurvor och några krön med ett möjligt lyft för oss till gårdarna i Rengård. Där återfinner vi det från fjolåret smått beryktade ”Rengård rally corner”, varefter sträckans högsta punkt nås knappt 60 höjdmeter över startpunkten.

Vi kommer här till den nya delen av sträckan och det blir några kilometer med rak skogsväg, och tempot drivs upp förutom ett par vägbyten ner mot Brattvall där sträckan ansluter till allmänna vägen. Det viker österut samtidigt som karaktären ändras ännu en gång och nu blir det öppna landskap in mot byn som givit sträckans namn.

I Norrby med sitt 90 graders vägbyte blir det rally mellan hus, ladugårdar och stora fält, till största delen lätt utför. I hög fart går sträckan in i den vida kurvan in i Hjuksbäck och här svänger det tätt in på husknutarna. Det är ett par km kvar och det fortsätter att vara harmoniska svängar och fint kuperat fram till avslutningen efter vägbytet i Milan.

Safety information Säkerhetsinformation

Snöskoter – håll dig på spåret! All snöskotertrafik ska hålla sig på de utmärkta lederna inom tävlingsområdet, och all friåkning bör undvikas. Vilda djur och renar kan skrämmas och springa mot rallysträckorna.

Säkerhetsområden. Det är viktigt var du som åskådare står. Sträckor kan ställas in omedelbart om du inte respekterar säkerhetsområdena!

Don’t walk! Det är förbjudet att gå på sträckan inom 30 minuter från sträckans start.

No Drone Zone. Obehöriga drönare är förbjudna av säkerhetsskäl

Titta efter grönt ljus. WRC-bilarna har hybriddrivlinor som kan generera högspänningsström vid en krasch eller annan incident. Innan du rör bilen, titta efter det gröna ljuset, bara det visar att bilen är säker.

torsdag 15 februari

fredag 16 februari

lördag 17 februari

söndag 18 februari